Vi har fått nye nettsider arkivo.no

Nye nettsider
Arkiv Øst har fått nye nettsider fra 1.1.2022. Du finner oss nå …
God jul fra alle oss
Alle vi hos Arkiv Øst/IKA Østfold vil få ønske dere en riktig …
IKA Østfold skifter navn til Arkiv Øst
Fra nyttårsskiftet endres selskapets navn til Arkiv Øst. Samtidig vil vi også …
Arkivutviklingsmidler til nytt prosjekt
Arkiv Øst/IKA Østfold har fått tildelt 700.000 i arkivutviklingsmidler til prosjektet Tverrfaglig …

Hvem vi er

Østfold interkommunale arkivselskap IKS ble opprettet i 2002. Vi holder til i IKA-bygget på Borgenhaugen utenfor Sarpsborg sentrum. Bygget som sto ferdig høsten 2014 og har moderne klimastyrt depot, kontorer og andre fasiliteter for selskapet.

Våre oppgaver

Selskapets oppgave er å forvalte eldre og avsluttede arkiver fra eierne våre, i henhold til Arkivloven og forskrifter. Vi tilgjengeliggjør arkivene både for eiere, forskere og publikum. Arkiver gjøres tilgjengelige på Digitalarkivet og Arkivportalen. 

Våre eiere

IKA Østfold er et interkommunalt selskap og eies av 14 kommuner i Viken og Viken fylkeskommune. Vi forvalter både historiske arkiver på papir og digitale arkiver fra kommunene. Selskapet drives på bakgrunn av et eiertilskudd fra kommunene.