Velkommen til IKA Østfold

Ledig stilling som IKT-driftsmedarbeider
Arkiv Øst (IKA Østfold) søker en ny IKT-driftsmedarbeider for å styrke tjenestene …
Ferietid hos IKA Østfold
Vi holder sommerstengt fom. mandag 12. juli tom. fredag 30. juli.
Rettigheter og historie sikres med byggetrinn II
Historien og rettighetene til innbyggerne i Østfold og deler av gamle Akershus …
Nå bygger vi ut!
Representantskapet til IKA Østfold vedtok på møtet 2. februar at IKA-bygget på …

Hvem vi er

Østfold interkommunale arkivselskap IKS ble opprettet i 2002. Vi holder til i IKA-bygget på Borgenhaugen utenfor Sarpsborg sentrum. Bygget som sto ferdig høsten 2014 og har moderne klimastyrt depot, kontorer og andre fasiliteter for selskapet.

Våre oppgaver

Selskapets oppgave er å forvalte eldre og avsluttede arkiver fra eierne våre, i henhold til Arkivloven og forskrifter. Vi tilgjengeliggjør arkivene både for eiere, forskere og publikum. Arkiver gjøres tilgjengelige på Digitalarkivet og Arkivportalen. 

Våre eiere

IKA Østfold er et interkommunalt selskap og eies av 14 kommuner i Viken og Viken fylkeskommune. Vi forvalter både historiske arkiver på papir og digitale arkiver fra kommunene. Selskapet drives på bakgrunn av et eiertilskudd fra kommunene.