Kategorier
Ingen kategori

IKA Østfold skifter navn til Arkiv Øst

Fra nyttårsskiftet endres selskapets navn til Arkiv Øst. Samtidig vil vi også få nye nettsider.

Våre eiere har nå vedtatt en ny selskapsavtale, og i den forbindelse endres selskapets navn fra IKA Østfold til Arkiv Øst. Vi har de siste par årene fått flere nye eiere fra gamle Akershus fylke, og det var derfor naturlig å endre selskapsnavnet for å gjenspeile den endringen.

Den nye nettsiden vil snart bli tatt i bruk, og disse sidene fases ut. Ny nettadresse vil bli: arkivo.no