Kategorier
Aktuelt Begivenhet

Nå bygger vi ut!

Representantskapet til IKA Østfold vedtok på møtet 2. februar at IKA-bygget på Borgenhaugen skal bygges ut. Det betyr større plass til arkivene, de ansatte og til oppgavene vi skal utføre på vegne av eierkommunene våre.  

Dette er en stor dag for selskapet! Og jeg er veldig glad for at vi nå kan ta imot arkivene fra de gamle og nye eierkommunene våre.

Lene-Kari Bjerketvedt, daglig leder

IKA Østfolds nåværende depot sto ferdig i 2014, og har plass til ca 6.000 hyllemeter med papirarkiv. Siden åpningen har det vært et betydelig arbeid med å få inn eldre og avsluttede arkiver fra kommunene, og depotet er nå fullt. Samtidig har selskapet fått flere nye eierkommuner fra gamle Akershus fylke. Det gjør at det samlede behovet fra eierkommunene har økt.

I 2017 begynte derfor arbeidet med å se på mulighetene for utvidelser av det eksisterende bygget. Løsningen som er valgt er at Sarpsborg kommune bygger ut, mens IKA Østfold leier bygget. Det har vært svært stor velvilje fra kommunen i planleggingsprosessen. Arkitekt for nybygget er André Liefting fra Liefting Arkitektur og Restaurering.

Bygget som nå reises blir altså en utvidelse av det allerede eksisterende IKA-bygget. I tillegg til betydelig økt depotplass, fra 6.000 til 40.000 hyllemeter, får vi langt bedre muligheter for digitalisering. Vi får også på plass bedre infrastruktur for mottak, sanering, fryserom og større kontorarealer. Alt i alt et funksjonelt og effektivt arkivbygg.

IKA-bygget med ny depotdel og kontorfløy. Bilde fra Liefting Arkitektur

Byggestart er planlagt vinteren 2021. Dette blir en fornyelse for selskapet, og vi gleder oss stort til å kunne flytte inn og ta fatt på mange nye, spennende oppgaver i årene framover.

Vi får nå et arkivdepot for framtiden!

Kategorier
Aktuelt Begivenhet

Prosjekt- og utviklingsmidler til IKA Østfold

I dag har Riksarkivaren fordelt prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv. IKA Østfold fikk penger til begge de to prosjektene det ble søkt for.

IKA Østfold søkte Riksarkivaren om prosjekt- og utviklingsmidler for 2017 til to prosjekter. Det første prosjektet går på etablering av rutiner for uttrekk av digitalt skapt arkiv i Østfold, og retter seg mot våre eierkommuners ulike fagsystemer. Det neste er et samarbeidsprosjekt mellom Østfoldmuseene, IKA Østfold, og Østfold fylkeskommune, som tar sikte på å utarbeide en bevaringsplan for de mange privatarkivene i Østfold. Begge områdene er både svært omfattende og spennende, og vi gleder oss til et spennende 2018!

Mer om tildelingene kan du lese om HER.