IKA Østfold skifter navn og nettsider

Fra 2022 kommer Østfold interkommunale arkivselskap (IKA Østfold) til å skifte navn til Arkiv Øst. Vi kommer også til å lansere helt nye nettsider.

Selskapets eiere har vedtatt ny selskapsavtale, og i den forbindelse vil det også skje et navneskifte. Selskapet har fått mange nye eiere, også utenfor gamle Østfold, og derfor er det naturlig å markere dette også med en navneendring. Det nye navnet vil bli Arkiv Øst IKS.

Om kort tid vil vi også ta i bruk helt nye nettsider, og disse sidene vil derfor om kort tid fases ut. Ny nettadresse vil være: arkivo.no