Kontaktskjema

Hvilke type henvendelse ønsker du å sende oss?

Generell henvendelse

Om du har spørsmål eller tilbakemeldinger kan du benytte deg av dette skjema.

Innsyn

Har du behov for innsyn i noe vi har arkivert i vårt papirdepot kan du benytte deg av dette skjema.

Uttrekk

Planlegger dere å utføre digitale uttrekk i forbindelse med kassering av eldre systemer kan dere benytte dette skjema for å starte prosessen med depot.

Avlevering

Har dere digitale uttrekk som er klare til avlevering kan dere benytte dette skjema for å bestille overføringslenke eller ordne med annen form for avlevering.

Digitalisering

Har dere noe som skal digitaliseres? Bruk dette skjema for å starte prosessen med depot.

Slektsforskning

Søker du etter slekt kan du sende forespørsler her. Husk at vi ikke prioriterer disse henvendelsene så det kan ta noe tid før du får svar.