Skjema: Begjæring om innsyn i digitalt innhold

Informasjon om coronasituasjonen.

På grunn av coronarestriksjoner kan det oppstå forsinkelser i behandlingen av innsyn. Vi ber om forståelse om det tar litt lengre tid en vanlig å få behandlet forespørselen.

Innsynsforespørsler kan sendes inn ved hjelp av dette skjema. Vær oppmerksom på at vi ikke tar i mot henvendelser om innsyn i nyere arkiver fra publikum. For slike henvendelser ber vi deg kontakte dokumenttsenteret i din kommune.

Før du sender inn:

Henvendelser om innsyn i data som er av en sensitiv karakter skal ikke skje gjennom dette nettskjemaet. Slike henvendelser skal kun forekomme via Altinn.

Vær så detaljert i beskrivelsen din som du kan. Desto mer informasjon vi har tilgjengelig, jo enklere er det for oss å skaffe tilveie informasjonen det søkes etter.

Behandlingstid

Vi forsøker å svare så snart som mulig, men i noen tilfeller kan det ta opp til en uke å besvare henvendelser om innsyn i digitale uttrekk.