Styring og organisering av IKA Østfold

Østfold interkommunale arkivselskap IKS ble opprettet i 2002. Selskapet styres etter Lov om interkommunale selskaper og eies av 15 kommuner og fylkeskommunen i Viken.

REPRESENTANTSKAP

Representantskapet består av en representant fra hver deleier med personlige varamedlemmer. Fylkestinget og kommunestyrene eller bystyrene i eierkommunene velger sine representanter og varamedlemmer. Valgperioden følger kommunevalgperioden. Representantskapet fungerer til nytt representantskap er valgt og konstituert. Representantskapet velger selv leder og nestleder.

Leder: Karoline Fjeldstad, ordfører Rakkestad kommune

Nesteleder: Sindre Martinsen-Evje, ordfører Sarpsborg kommune

STYRE

Styret ble valgt av representantskapet 29. april 2020.

Styreleder: Sigmund Vister, Sarpsborg kommune

Vara: Kjell Liborg, Skiptvet kommune

Nestleder: Anne-Lise Kristoffersen, Viken fylkeskommune

Vara: May-Britt Jonassen, Halden kommune

Styremedlem: Anne-Mona Binde, Moss kommune

Vara: Britt-Unni Baggerød, Moss kommune

Styremedlem: Ståle Ruud, Indre Østfold kommune

Vara: John Firing, Indre Østfold kommune

Ansattes representant: Trine Lise Gressum, ansattes representant 

VALGKOMITÉ

Leder:

Anita Grøseth, Sarpsborg kommune

Medlemmer:

Inger Auestad, Moss kommune

Elisabeth Bjerkmann Thomasrud, Halden kommune

Varamedlemmer:

Harald Hellerud, Indre Østfold kommune

Vibeke Sogn-Hansen, Moss kommune

Tone Johanne Brekke, Råde kommune