Kategorier
Ingen kategori

Intervju med vår nye IT-rådgiver

Vår nye IT-rådgiver Ole Aldric har blitt intervjuet i det siste nummeret av arkivtidskriftet Arkheion. Du kan lese hele artikkelen her: https://78c6075f.flowpaper.com/Arkheion22020/#page=20

Kategorier
Ingen kategori

Ny utgave av tidsskriftet Arkheion med artikkel om IKA Østfold

Der kan du blant annet lese om hvordan vi ved IKA Østfold har tatt kontroll over skjeggkre, det papirspisende insektet som har blitt et problem ved arkivinstitusjoner over hele landet.

Årets første utgave av det arkivfaglige tidsskriftet Arkheion har fått tittelen “Trusler mot arkiv”, og tar altså blant annet for seg skadeinsektet skjeggkre. I en spørreundersøkelse svarte 23 av 28 norske arkivinstitusjoner at de hadde skjeggkre i bygningen sin. IKA Østfold har tatt i bruk et såkalt IPM-program – eller Integrated Pest Management – som metode for å sikre våre eieres arkiver mot skjeggkre, og dette kan du lese om i artikkelen ‘Ubudne gjester i arkivet’ (pdf).  Du finner også andre trusler mot arkiv, som når rettighetsdokumentasjon går tapt ved mangelfulle sikringsrutiner for elektronisk skapte arkiver, men også saker med mer positivt fortegn som en oppdatering om det nye Digitalarkivet, og en arkivnestors tanker om fremtiden for arkivfeltet i Norge. 

Bla-versjon av hele utgaven finner du HER (ekstern lenke).

God fornøyelse!

(Foto: Gerd Corrigan)

Kategorier
Ingen kategori

Rykende ferskt Arkheion – nå også på nett

Årets første Arkheion er kommet fra trykkeriet i dag, og der finner du blant annet en artikkel om IKA Østfolds nettutstilling “Året på Gabrielhytta”.

Hovedtema for denne utgaven av bladet er det digitale, både arkivuttrekk og bevaring av elektronisk skapte arkiver, arkivinstitusjoner på sosiale medier, digitaliseringsprosjekter, formidling med mer. Og da også en sak om IKA Østfolds nettutstilling om husmannen Anton Kristiansen fra Varteig.

Bladet har også fått på plass nye nettsider denne våren der kan du også lese bladet digitalt. De finner du på www.arkheion.no.

Arkheion er et fagtidsskrift for kommunal arkivsektor, og eies av 23 KAI-institusjoner, deriblandt IKA Østfold. Vi er også representert i redaksjonen, ved Antonia Reime Aabø.

Kategorier
Ingen kategori

Ny utgave av Arkheion har kommet

Nummer 1/2017 er nå på plass, både i papirutgave og som nedlastbar pdf-fil.

Her kan du blant annet lese om hva som skjer med arkivene når offentlig forvaltning benytter seg av private aktører til å løse sine oppgaver. Og om hva som kan skje når offentlige dokumenter deles på nett uten gode rutiner og nødvendig kompetanse for å sikre personvern. Arkivverket skriver om hva som skjer med tilsyn av arkiv etter den store omorganiseringen der, og om Digitalarkivet som potensiell nasjonal publiseringskanal for alle landets arkiver – også for arkivmateriale fra kommunale arkivinstitusjoner. Den digitale utgaven av nummeret kan du laste ned som pdf HER.