Kategorier
Ingen kategori

Intervju med vår nye IT-rådgiver

Vår nye IT-rådgiver Ole Aldric har blitt intervjuet i det siste nummeret av arkivtidskriftet Arkheion. Du kan lese hele artikkelen her: https://78c6075f.flowpaper.com/Arkheion22020/#page=20

Kategorier
Ingen kategori

Bevaring av digitale dokumenter – en samfunnsutfordring

Årets arkivstatistikk avdekker store utfordringer for dokumentbevaringen, ikke minst i mange av landets kommuner. Riksarkivaren er bekymret for hvordan digitalt skapte dokumenter blir tatt vare på og langtidslagret.

 Halvparten av landets kommuner har aldri tatt uttrekk av sine fagsystem, altså overført dette til sikker langstidslagring. Faren for å miste svært viktig informasjon om enkeltindivider og innbyggeres rettigheter er derfor stor.

– Dette er i ferd med å bli et alvorlig samfunnsproblem, og innbyggerne og kommunene vil miste viktig rettighetsdokumentasjon, kommenterer riksarkivar Inga Bolstad.

Les hele saken på Arkivverkets sider her: https://www.arkivverket.no/nyheter/digital-informasjon-om-innbyggerne-ratner-pa-rot

Kategorier
Aktuelt Begivenhet

Prosjekt- og utviklingsmidler til IKA Østfold

I dag har Riksarkivaren fordelt prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv. IKA Østfold fikk penger til begge de to prosjektene det ble søkt for.

IKA Østfold søkte Riksarkivaren om prosjekt- og utviklingsmidler for 2017 til to prosjekter. Det første prosjektet går på etablering av rutiner for uttrekk av digitalt skapt arkiv i Østfold, og retter seg mot våre eierkommuners ulike fagsystemer. Det neste er et samarbeidsprosjekt mellom Østfoldmuseene, IKA Østfold, og Østfold fylkeskommune, som tar sikte på å utarbeide en bevaringsplan for de mange privatarkivene i Østfold. Begge områdene er både svært omfattende og spennende, og vi gleder oss til et spennende 2018!

Mer om tildelingene kan du lese om HER.