Kategorier
Ingen kategori

Vi digitaliserer historien

Nå kan du bla i gamle arkiver hjemmefra. 

Vi ønsker å gjøre arkivsamlingene våre lettere tilgjengelig for publikum. Nå kan du derfor selv bla i gamle arkiver hjemmefra. 

IKA Østfold er i gang med å digitalisere deler av våre rikholdige historiske arkiver til Digitalarkivet. Vi legger forløpende ut digitaliserte protokoller og arkivsaker fra eierkommunene våre. I første omgang vil det kun bli lagt ut kilder som er eldre enn hundre år. Hvis du har spesielle forespørsler er det bare å ta kontakt med oss. 

Klikk her for å se hvilke kilder som er digitalisert

Skiptvet fattigstyre, Forhandlingsprotokoll, 1806-1814
Kategorier
Ingen kategori

Snart kommer våre eldste arkiver hjem til deg

Denne våren åpner den nye digitaliseringsavdelingen ved IKA Østfold. Da kan publikum sitte hjemme i sin egen stue – eller der det er tilgang til internett- og bla seg gjennom historisk arkivmateriale fra våre magasin.

Veggene i digitaliseringsrom males i nøytral gråfarge for å unngå reflekser når arkivmateriale repro-fotograferes.

Vi rigger for tiden til et egen rom som er tilpasset repro-fotografering av protokoller og dokumenter. De digitale bildefilene vil fortløpende gjøres tilgjengelige for publikum gjennom den nasjonale portalen Digitalarkivet.no. Det er i førsteomgang det eldste arkivmaterialet, fra før 1920, som skal digitaliseres. For mange er dette også noe av det mest interessante materialet vi tar vare på, med arkiver fra fattigvesen og skole.

Digitaliseringen er også et viktig tiltak i vårt arbeid med preventiv konservering. Vi har mange forespørsler om innsyn i nettopp disse eldste arkivene, men det er dessverre også disse som ofte tåler håndtering dårligst. Mye bærer mest preg av å ha vært oppbevart under dårlige forhold før de kom til våre klimastyrte magasin, og har skader etter muggsopp- og insektsangrep. Etter digitalisering vil behovet for håndtering av originalmaterialet bli mindre. 

Vi gleder oss til å dele mange godbiter fra ‘vår felles hukommelse’ med fler! Og er det noe spesielt du ønsker å få sett på før det kommer ut på Digitalarkivet, er det fortsatt bare å ta kontakt.

Tekst: Antonia Reime Aabø

Kategorier
Ingen kategori

Hvordan går det med digitaliseringen av byggesaksarkivet til Sarpsborg?

Kategorier
Ingen kategori

Trenger mer plass til Østfold-historien

Lene-Kari Bjerketvedt er i gang med å planlegge en utvidelse av bygningen til Østfold interkommunale arkivselskap. Snart blir også arkivene til en rekke Akershus-kommuner lagret på Borgenhaugen.

Tekst: Terje Andresen, SA. Publisert i Sarpsborg Arbeiderblad

Etter bare fem år er Østfold interkommunale arkivselskap på Borgenhaugen i gang med å planlegge en utvidelse. Den fem år gamle bygningen er allerede full. En utbygging er nødvendig.

-Kommunene har stort behov for trygg oppbevaring av de gamle arkivene sine. Regionreformen gjør at også kommuner i Akershus kommer inn som eiere, så snart blir den nye storkommune Lillestrøms arkiver trygt oppbevart på Borgenhaugen, forteller daglig leder Lene-Kari Bjerketvedt i en melding til Sarpsborg Arbeiderblad.

Historien om lokalsamfunnene

Nå er det fem år arkivselskapet kunne ta bruk det flunkende nye bygget som ligger rett bak det gamle rådhuset til Skjeberg kommune. I bygningen er det 6.000 hyllemeter gamle arkiver fra Østfold-kommunene og fylkeskommunen. Det er den felles historien om lokalsamfunnene som ligger trygt lagret her.

Inntil 2014 hadde selskapet kun to ansatte, som ga rådgivning om arkiv til kommunene i fylket. Men utviklingen har gått fort på fem år. I dag jobber elleve personer i bygget. De ansatte betjener både eierkommuner og publikums behov for innsyn.

Lene-Kari Bjerketvedt sier det kan være utfordrende å sikre gamle protokoller og dokumenter for ettertiden. Mugg sees det mye av. Dette bryter ned papiret og må behandles riktig.

– En ny inntrenger er skjeggkre, som også spiser papir. Derfor må alt fryses før det ender opp trygt i depotet.

Digitalisering gir nye oppgaver

Ifølge daglig leder gir digitaliseringen også mange nye oppgaver.

– Vi digitaliserer for eksempel byggesaksarkiver for Sarpsborg kommune. Det gjør vi for at kommunen skal få til en bedre og mer effektiv saksbehandling og det skal bli lettere for publikum å få innsyn.

Østfold interkommunale arkivselskap skal snart i gang med å digitalisere de historiske arkivene. For fem år siden var dette nærmest utenkelig. I dag har teknologien kommer veldig mye lenger. Det gir enorme muligheter for framtiden.

– Vi gleder oss derfor til å utvikle arkivtjenestene videre, poengterer daglig leder Lene-Kari Bjerketvedt.

Kategorier
Ingen kategori

IKA-bygget er fem år!

«Vi tar vare på Østfolds historie. Men like viktig er det å sikre at alt det vi produserer av digital informasjon, og ikke minst at dokumentasjon om deg som innbygger, blir tatt riktig vare på», sier daglig leder Lene-Kari Bjerketvedt i Østfold interkommunale arkivselskap. Nå feirer hun at arkivbygget på Borgenhaugen er fem år.

Den 27. november 2014 ble båndet offisielt klippet, og arkivselskapet kunne ta i bruk det flunkende nye bygget som ligger rett bak det gamle rådhuset til Skjeberg kommune. I dag huser bygningen elleve ansatte og i underkant av 6000 hyllemeter gamle arkiver fra Østfold-kommunene og fylkeskommunen. Det er den felles historien om lokalsamfunnene våre som ligger trygt lagret her.

Inntil 2014 hadde IKA Østfold kun to ansatte, som ga rådgivning om arkiv til kommunene i fylket. Men utviklingen har gått fort på fem år. I dag jobber elleve personer i bygget. De ansatte betjener både eierkommuner og publikums behov for innsyn, og tar imot og sørger for riktig oppbevaring av gamle arkiver. Det kan være utfordrende å sikre gamle protokoller og dokumenter for ettertiden. Mugg sees det mye av. Dette bryter ned papiret og må behandles riktig. En ny inntrenger er skjeggkre, som også spiser papir. Derfor må alt fryses før det ender opp trygt i depotet.

(Foto: Antonia Reime Aabø/IKA Østfold)

Bjerketvedt konstaterer at utviklingen innenfor arkivfeltet går fort. Den fem år gamle bygningen er allerede full. «Arkiv krever plass, og kommunene har stort behov for trygg oppbevaring av de gamle arkivene sine. Vi er derfor i gang med å planlegge utbygging.» Regionreformen gjør at også kommuner i Akershus kommer inn som eiere, så snart blir også Lillestrøm og Nordre Follos arkiver trygt oppbevart på Borgenhaugen.

Digitaliseringen gir mange nye oppgaver. «Vi digitaliserer for eksempel byggesaksarkiver for Sarpsborg kommune. Det gjør vi for at kommunen skal få til en bedre og mer effektiv saksbehandling og det skal bli lettere for publikum å få innsyn. Vi skal også i gang med å digitalisere de historiske arkivene. For fem år siden var dette nærmest utenkelig. I dag har teknologien kommer veldig mye lenger. Det gir enorme muligheter for fremtiden. Vi gleder oss derfor til å utvikle arkivtjenestene videre», avslutter Bjerketvedt optimistisk.

Kategorier
Ingen kategori

Sarpsborg kommunes byggesaksarkiv digitaliseres

..og ut triller arkitektoniske perler

Under digitaliseringen av Sarpsborg kommunes byggesaksarkiv, pakkes skissene av alle byens byggverk ut av mapper og bokser, fra enkle skur til arkitektoniske perler. I sistnevnte kategori finner vi Sarpsborg bibliotek, som har blitt stående som et viktig verk i den norske funksjonalismen historie.

Det var arkitekt Ove Bang som tegnet biblioteket  i 1940. Bang (1895-1942) regnes som en av hovedrepresentantene for funksjonalistisk arkitektur i Norge. Flere av hans bygg står igjen som hovedverker i norsk funksjonalisme, deriblant Samfunnshuset i Oslo (nå Sentrum scene) og Villa Ditlev-Simonsen på Ullern.  

Ove Bang bragte med seg nasjonale trekk inn i funksjonalismens moderne formspråk. Funksjonalismen var internasjonal stil som her hjemme fikk trekk av norsk tradisjon. Gjennom innslag av naturmaterial og den naturlige sammenhengen med omgivelsene, ble Ove Bang den kanskje mest fremtredende eksponenten for denne tilnærmingsmåten i norsk funksjonalisme. Han var særlig opptatt av balansen mellom estetikk og nytteverdi, men mente at kostnadene måtte være underordnet estetikken.

Denne estetikken kan Sarpsborgs innbyggere oppleve i hovedbiblioteket sitt den dag i dag. De originale tegningene, skissene og saksgangen oppbevares sikkert for all ettertid i magasinen her hos oss på IKA Østfold, og finnes altså nå også i digital kopi.

Kilder: Sarpsborg kommunes byggesaksarkiv / IKA Østfold.

https://no.wikipedia.org/wiki/Ove_Bang

Av: Antonia Reime Aabø

Kategorier
Ingen kategori

Digitaliseringsavdelingen er åpnet!

Pilotprosjektet for Sarpsborg kommunes byggesaksavdeling er først ut.

Våre fire nye prosjektansatte er allerede i gang med de første fire hyllemeterne byggesaksmapper. Velkommen til oss Caroline Bakke, Helene Fure, Weronica Melbø-Jørgensen og Annika Pinaas!

..og med det kan vi herved erklære IKA Østfolds digitaliseringsavdeling for åpnet!