Kategorier
Ingen kategori

Ny utgave av tidsskriftet Arkheion med artikkel om IKA Østfold

Der kan du blant annet lese om hvordan vi ved IKA Østfold har tatt kontroll over skjeggkre, det papirspisende insektet som har blitt et problem ved arkivinstitusjoner over hele landet.

Årets første utgave av det arkivfaglige tidsskriftet Arkheion har fått tittelen “Trusler mot arkiv”, og tar altså blant annet for seg skadeinsektet skjeggkre. I en spørreundersøkelse svarte 23 av 28 norske arkivinstitusjoner at de hadde skjeggkre i bygningen sin. IKA Østfold har tatt i bruk et såkalt IPM-program – eller Integrated Pest Management – som metode for å sikre våre eieres arkiver mot skjeggkre, og dette kan du lese om i artikkelen ‘Ubudne gjester i arkivet’ (pdf).  Du finner også andre trusler mot arkiv, som når rettighetsdokumentasjon går tapt ved mangelfulle sikringsrutiner for elektronisk skapte arkiver, men også saker med mer positivt fortegn som en oppdatering om det nye Digitalarkivet, og en arkivnestors tanker om fremtiden for arkivfeltet i Norge. 

Bla-versjon av hele utgaven finner du HER (ekstern lenke).

God fornøyelse!

(Foto: Gerd Corrigan)

Kategorier
Ingen kategori

Muggsanering ved IKA Østfold

Arkivmateriale som leveres til depot skal, i tråd med Riksarkivarens Normalinstruks for arkivdepot i kommuner og fylkeskommuner, være rengjort før avlevering. I mangel av private aktører i markedet som kan levere muggsanering av arkivmateriale med tilfredsstillende resultat, tar vi i mot muggskadd materiale fra våre eiere for deponering og sanering her hos oss.

Kartleggingen av muggsoppforekomster i arkivene lokalt hos alle våre eiere er ferdig, og vi har nå god oversikt over både skadetilstand og total mengde mugginfisert materiale. For et drøyt år siden åpnet vi muggsaneringsenheten vår. Denne har ett avtrekkskabinett der inntil to personer kan jobbe om gangen. Enheten er midlertidig i påvente av byggetrinn II ved IKA Østfold der en større avdeling for muggsanering skal på plass, og vi kan øke kapasiteten. 

I saneringsprosessen fjernes rester av muggsopp og soppsporer manuelt, side for side, med svamper, kluter og støvsuger tilpasset denne typen konserveringsarbeid. Det er en tidkrevende prosess, men etter behandlingen kan arkivet håndteres uten helsefare for arkivarer og publikum. Saneringen bremser også nedbrytingen er papirmaterialet betraktelig. Hyfene, eller røttene, til muggsoppen som vokser ned mellom papirfibrene, lar seg ikke fjerne, men ved å ta bort det som finnes av sopprester og soppsporer på papiroverflaten, kan man hindre videre vekst dersom det rensede materialet oppbevares under forhold med lav luftfuktighet. 

Over: Protokoll fra Halden kommune der muggsopp har “spist” seg gjennom mye av innholdet. (Foto: Antonia Reime Aabø)

Ettersom vi per i dag ikke har noe eget mottaksrom der muggskadd materiale kan stå i påvente av å bli sanert, isoleres alle arkivstykker i plast og plasseres rett i vårt depot. Med individuell pakking i gjennomsiktige lynlåsposer, kan materialet settes opp i hyllene etter arkivskjema og oversikten beholdes også mens det står isolert. Det skal holdes oppsikt med mikroklimaet inni posen ved måling av luftfuktigheten underveis. Materiale med innsynsforespørsler har høyeste prioritet for muggsanering. Parallelt med betjeningen av innsyn, sanerer vi kontinuerlig i daglig turnusordning arkivmateriale for alle eierkommunene våre jevnt fordelt. Foreløpig dekkes denne tjenesten inn av kommunenes eiertilskudd.

Over: Muggskadd arkivmateriale fra Trøgstad kommune står isolert i vårt arkivdepot, og saneres fortløpende i likhet med tilsvarende arkiv fra våre øvrige eiere. (Foto: Antonia Reime Aabø)
Kategorier
Ingen kategori

IKA Østfold får Arkivforbundets stipend for 2018

Arkivforbundet offentliggjorde i dag tildelingslista for årets stipend, og vi er blant de heldige:

“Styret i Arkivforbundet har valgt å tildele følgende stipend:

1. IKA Kongsberg ved Anette Myrestøl Espelid og Henriette Sagengen Øygarden mottar 17.500 kroner
2. IKA Østfold ved Antonia Reime Aabø mottar 17.500 kroner
3. Danseinformasjonen ved Sigrid Øvreås Svendal mottar 15.000 kroner.”

Antonia har det siste året arbeidet mye med skjeggkreproblematikk, hos IKA Østfolds eiere lokalt, og her ved våre magasin ved mottak av arkiver. Insektet er nytt i Norge, så vi har sett til institusjoner i land med lenger erfaring med arten. På vårparten ble Antonia invitert til å være external trainee på Integrated Pest Management (IPM)-programmet ved forskningsavdelingen til Natural History Museum i London. IPM som modell ved skadedyrsproblemer er utbredt i arkiv-, bibliotek- og museumssektoren verden over, og NHM i London regnes som verdensledende på IPM. Målet med oppholdet er å se på hvordan modellen kan implementeres ved vår arkivinstitusjon. 

Videre har IKA Østfold har de tre siste årene også jobbet mye med muggsopproblematikk, og har kartlagt de klimatiske forholdene i alle eiernes arkivrom lokalt. National Archives i Kew, London, har utarbeidet en Mould Growth Hazard Index for å beregne risiko for muggvekst i arkivlokaler. Modellen baserer seg på en rekke uavhengige påvirkningsfaktorer, ikke bare etablerte standarder for relativ luftfuktighet og temperatur. Ved å besøke Unit for Conservation Research & Development og se nærmere på prosjektet, håper Antonia å kunne benytte noe av dette i rådgivingsarbeide og klimaovervåking i arkivlokalene hos våre eierkommuner.

IKA Østfold takker for stipendtildelingen fra Arkivforbundet, og håper Antonias erfaringer fra studieoppholdet i London kan ha overføringsverdi også for våre kolleger ved andre arkivinstitusjoner.

Offentliggjøringen i sin helhet finner du på Arkivforbundets nettsider ved å følge lenken HER.