Kategorier
Ingen kategori

Intervju med vår nye IT-rådgiver

Vår nye IT-rådgiver Ole Aldric har blitt intervjuet i det siste nummeret av arkivtidskriftet Arkheion. Du kan lese hele artikkelen her: https://78c6075f.flowpaper.com/Arkheion22020/#page=20

Kategorier
Ingen kategori

Velkommen, Ole!

Dette er vår nye kollega, Ole-Alexander Reinfjell.

Ole kommer fra stillingen som arkivmedarbeider og prosjektleder for sakarkivsystemer i Eidsberg og nye Indre Østfold kommuner. Hos oss skal han blant annet jobbe med ordning av alle typer arkiver, fra de elektronisk skapte til protokoller fra 1700-tallet.

Velkommen til oss, Ole!