Kategorier
Ingen kategori

Bevaringsplan for privatarkiv

Bevaringsplanen for privatarkivene i Østfold er nå ferdig.

Planen er utarbeidet av Østfoldmuseene i samarbeid med oss i IKA Østfold. Planen består av en bestandsanalyse av privatarkivsamlingene, ikke minst Østfoldmuseenes store samlinger. Dessuten en samfunnsanalyse av Østfoldsamfunnet de siste omlag 250 år.

Arbeidet med planen er støttet økonomisk av Arkivverket, gjennom deres arkivutviklingsmidler, og Østfold fylkeskommune.

Les hele planen her: https://www.arkivverket.no/for-arkiveiere/arkiver-fra-privat-sektor/6-institusjoner-og-ressurser-pa-privatarkivfeltet

Kategorier
Ingen kategori

Oppstart for privatarkivprosjektet

Østfoldmuseene og IKA Østfold hadde i dag oppstartsmøte for prosjektet «Bevaringsplan for privatarkiv i Østfold».

Østfoldmuseene fått bevilget 300.000 fra Arkivverkets arkivutviklingsmidler, og 100.000 fra Østfold fylkeskommune, for å utarbeide bevaringsplan for privatarkivene fra Østfold. Prosjektet skal ledes av Trond Svandal ved IKA Østfold, og er planlagt ferdigstilt i løpet av 2018.

Museene og andre oppbevarer i dag flere tusen hyllemeter privatarkiver. Her finnes store arkiver fra bedrifter, foreninger, gårdsarkiv og mye annet. I motsetning til offentlige arkiver, er det ikke samme lovregulering på oppbevaringen av privatarkiver.  Men disse arkivene inneholder også store mengder  viktig historisk informasjon fra Østfold-samfunnet. Prosjektet vil resultere i en systematisk oversikt over situasjonen. Det kan fortelle oss hvilke deler av Østfold-historien vi har godt dokumentert, og hvor det er store mangler.

På bildet ser vi (f.v.) Gunn Mona Ekornes, Hege Hauge Tofte og Siri Eriksen Gjems fra Østfoldmuseene, Trond Svandal og Lene-Kari Bjerketvedt fra IKA Østfold, og Atle Haga fra Østfold Fylkeskommune. (Foto: Antonia Reime Aabø)

Kategorier
Aktuelt Begivenhet

Prosjekt- og utviklingsmidler til IKA Østfold

I dag har Riksarkivaren fordelt prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv. IKA Østfold fikk penger til begge de to prosjektene det ble søkt for.

IKA Østfold søkte Riksarkivaren om prosjekt- og utviklingsmidler for 2017 til to prosjekter. Det første prosjektet går på etablering av rutiner for uttrekk av digitalt skapt arkiv i Østfold, og retter seg mot våre eierkommuners ulike fagsystemer. Det neste er et samarbeidsprosjekt mellom Østfoldmuseene, IKA Østfold, og Østfold fylkeskommune, som tar sikte på å utarbeide en bevaringsplan for de mange privatarkivene i Østfold. Begge områdene er både svært omfattende og spennende, og vi gleder oss til et spennende 2018!

Mer om tildelingene kan du lese om HER.